LYSETS LOV & HJERTETS STILHED WORKSHOPS

En eller to-dages undervisning

”Hvis I følger mit eksempel vil I kunne gøre endnu større undere end jeg,” sagde Yeshua.

Nu er chancen der!

Baseret på mere end 25 års spirituelt arbejde med det aramæiske sprog, som Yeshua Nazaræeren og Mariam Magdal talte, vil Lars Muhl dele den esoteriske visdom, der ligger gemt i Ny Testamente.

Kurset vil introducere autentiske og sikre redskaber til brug i selvudviklings- og spirituelt arbejde, med specielt sigte på åbning af hjertet og sammensmeltningen af maskulin og feminin. 

Gennem tekstanalyser, meditationer og ceremoniel sang og musik vil Lars tage deltagerne med
på en rejse ind i Yeshuas og Mariams mysterieskole.

Start: kl. 9:30 – Slut: 16:00

2 korte te-pauser, samt 1 times frokostpause.

Medbring et eksemplar af Lars Muhls bog Lysets Lov samt SHM – Lyset i Mørket.

 

Se kalender for førstkomne WORKSHOP