Bøger


 

Det Knuste Hjertes Visdom - særudgave
Gilalai Publishing 2017


Drengen der gav den blinde sine øjne
Turbine 2017


SHM – Lyset i Mørket
Gilalai Publishing 2015


Lysets Lov
Gilalai Publishing 2015

"Lars Muhl, forfatter til Gralstrilogien, har med Lysets Lov overgået sig selv. Dette er i sandhed et mesterværk: Yeshuas sande lære. En bog, der vil blive læst igen og igen - en uundværlig vejledning i livet."
Heidi Kay, amazon.com


Taxo Luma
Lindhardt & Ringhof 2012

"Århundredets kraftigste wake-up call"
Ole Bernt Frøshaug, dokumentarfilminstruktør

"En usædvanlig bog i en klasse for sig selv: Vi, lysende klar og livsnødvendig"
Helle Hewau, cand. psych.

"Et brøl ned gennem virkeligheden"
Ib Asmussen, journalist

"En kærlighedserklæring til det sande i mennesket"
Bjørn, Fisker, stud. phil.

"En helende bog"
Ing-Britt Javén, sygeplejerske

"En levet kontakt med et meget højt bevidsthedsplan"
Annabritt Jakielski


Heidi Kay, amazon.com


Gralstrilogien
Lindhardt & Ringhof 2012

"Sådan blinker Gud med øjet."
John Cleese, komiker

"En af de mest usædvanlige bøger, jeg har læst i mine 35 år som forlægger."
Michael Mann, Watkins Publishing

"En ekstraordinær bog, skrevet af et ekstraordinært menneske."
Henry Lincoln, "Helligt Blod, Hellig Gral"

The Seer
Watkins Publishing 2012

"An experience like no other."
Gail Swanson, "Mary Magdalne Speaks"

"It's a story that, for too long, has been crying out to be told."
Henry Lincoln, "Holy Blood, Holy Grail"

Terapeuternes Mysterieskole
Gilalai 2012

Die vergessene Sprache
2011

Den Himmelske Vej til opnåelse af hjertets stilhed
2011

The Law of Light
2010

Udvidet engelsk udgave af Det Aramæiske Mysterium.

Kan købes på amazon.com.

Frejas Spådom
Lindhardt og Ringhof 2010

"... denne guldgrube af skarpsindige, ramsaltede udsagn om menneskelige fejl og mangler, ligesom også mange der udtrykker medfølelse og venlighed. Lige bortset fra den poetiske form har Frejas Spådom mange ekkoer og mindelser om en anden esoterisk tekst, nemlig Thomas Evangeliet, og man kan kun være Lars Muhl taknemlig for at have været, som han så beskedent udtrykker det, fødselshjælper for dette første vidnesbyrd om en ægte nordisk mystik."
6/6
Helga Schmidt, Kulturnaut

Det Aramæiske Mysterium
Lemuel Books 2008

"En bog med en klar og utvetydig holdning til mystik og kristendeom, en evne til at ændre uden at revse, og et tydeligt ønske om at frigøre mennesket."

Camilla Sejerø (DBC)

"Når man har læst Martinus i mange år, er det sjældent man får en spirituel bog i hånden, man finder interessant og givende. Men det er denne!"
Ruth Olsen, Ny Impuls

"En smuk lille bog med et stort og unikt indhold."
Finn B. Langgaard, Lysstrejfet

The O Manuscript
Lemuel Books 2008

Lars Muhls kultklassiske Grals-trilogi er nu udkommet i et bind på engelsk. Bogen er udstyret med et omfattende index.

theomanuscript.com


Kan købes her:
www.amazon.co.uk
www.watkinsbooks.com

Link til interview med med Lars Muhl om den nye bog kan ses her.

Det Knuste Hjertes Visdom
Lemuel Books 2007

”Verdens skabelse, Jesu og Maria Magdalenes visdom og indsigter, åndedrætsøvelser, sang, dans og engle, Lars Muhl kommer rundt om mange af de spørsgmål, som det seriøse søgende menneske møder på sin vej. Lars Muhls personlige indsigt og smertelige erfaringer giver bogen en dybde og autencitet, som er betagende.”
Steen Hildebrandt, Professor

”Et møde med Lars Muhl er et møde med … ånd, ja, med kærligheden.”
Lone Hertz, Skuespiller

”Læs denne bog og bliv berørt dybt i hjertets afkroge – åben hånden mod himlen og sæt din fugl fri.”
Githa Ben–David, Forfatter til ”Tonen fra Himlen”

”Lars Muhl er nået ind til kernen af den vigtigste visdomslære – Hjertets Lære. De feminine og maskuline energiers sammensmeltning på flere niveauer.”
Elfinn Moen, Tidl. 5. grads druide, nu frimurerbroder, Norge

GRAL
Lindhardt og Ringhof 2006

"Dette er en fremragende spirituel bog. Ikke bare fordi den går ind i hjertets dyb og spiritualitetens essens, men også fordi side efter side er prydet med brilliante åndelige oplevelser. Endvidere er bogens fortællemæssige opbygning og poetiske sprog af så høj klasse, at disse kvaliteter alene gør den anbefalelsesværdig."
Lars Harrekilde, Nyt Aspekt

"Bogen rummer er et opgør med så mange vaneforestillinger og rummer så mange "forslag" til vejen fremad … Det er en vigtig bog, den kroner og uddyber de to foregående. Bogen viser os moderne mennesker, hvad vi er, og hvad vi kan blive, hvad det (også) kan betyde t være søgende sjæl i 2006. Bogen er manna i denne vores ørken af reklamer, underholdning, pornografi og angstprovokerende, overfladiske nyheder."
Gunnar Hansen, Visdomsmagasinet

Den Himmelske Vej
Borgens Forlag 2001/Lindhardt og Ringhof 2006

Til opnåelse af hjertets stilhed. Den moderne mystikers vej. Fra taoisme over buddhisme og essæisme til kristendom.

"Muhl er på hjemmebane. Lærd og alvorlig, direkte og dog problembevidst bevæger han sig rundt i de mange traditioner for teorikritisk fordybelse. Ligefrem og erfaringsnær."
Hans Gregersen, Nordjydske Stiftstidende

"Bogen viser, at Lars Muhl måske bedre end de fleste kender rummet, hvor hjertets stilhed møder Guds nærvær. Formuleringer direkte fra Lars Muhls hjertegrund bærer kraft og poesi fra noget større end forfatterens egen horisont."
Anders Laugesen, Kristeligt Dagblad

Maria Magdalene
Lindhardt og Ringhof 2004

"Det må være vigtigt for forkyndende kristne at få kendskab til den dybere mening med en bog som Lars Muhls bevægende beretning om ”Maria Magdalene” iblandet hans egen meget stærke og levende fortælling om Seeren, oraklet og den glemte Kraft."     Læs hele anmeldelsen
Jytte Ibsen, Kristeligt Dagblads Blogunivers

”Lars Muhl er efterhånden en dreven forfatter og har for længst nået det punkt, hvor det overflødige, det prangende, er dryppet af teksten, så den klart og stramt registrerer, hvad der foregår. Ind imellem er det overrumplende smukt. At læse Lars Muhls version af makkerparrets afdækning af tilværelsens hemmeligheder er spændende som en kriminalroman, og flig for flig bliver man ført ind i et univers, hvor man kan tale med naturånder, se lysvæsener, rejse ud blandt stjernerne og falde lige så dybt ned i mørket.”
Ib Asmussen, Århus Stiftstidende

Seeren fra Andalusien
Lindhardt og Ringhof 2002

”At slippe grebet og gribe livet. At slippe magten og gribe friheden. At slippe vreden og gribe kærligheden. At slippe modstanden og gribe bevægelsen. Det er disse universelle lærdomme, bygget ind i en klassisk, velfortalt udviklingshistorie, der gør Seeren fra Andalusien til en læseværdig bog. Klogere er jeg i hvert fald blevet.”
Liselotte Wiemer, Weekendavisen

”Lars Muhl går i Anker Larsens fodspor, men er i sit udtryk helt sin egen. Et bemærkelsesværdigt vidnesbyrd fra mystikkens verden oplevet af en nutidig mystiker. En af tidens oplevelses-religiøse klassikere… en helt usædvanlig bog, der åbner for et kig ind i dele af sindet, som andre er for blufærdige til at fortælle om. Et sjældent blik ind i mystikkens univers”.
Anders Laugesen, Kristeligt Dagblad

Hjertets Stilhed - Samsøs Kraft
Hovedland 2001

"Lars Muhl er en mystiker i en lang og glorværdig tradition. Ikke siden J. Anker Larsen har Danmark set noget lignende i dybde og gennemslagskraft."
Hans Gregersen, Nordjydske Stiftstidende

Det Glemte Sprog (Frejas Øje)
Himmelhesten 2001

Den originale orakeltekst, som LM nedskrev stærkt inspireret under et besøg ved vandhullet Frejas Øje på den hellig ø Hjortholm i Stauns Fjord på Samsø. Teksten blev senere bearbejdet og udgivet under titlen "Frejas Øje" (se denne). Et halvt år efter udgivelsen indså LM imdlertid sin fejltagelse, hvorefter han opkøbte de eksemplarer, der var i omløb, samt restoplaget til destruktion. I mellemtiden havde han ført teksten tilbage til sin oprindelige tilstand, hvorefter den blev udgivet med udvalgte illustrationer af ornamentikken fra Guldhornene. Teksten fungerer blandt andet som en orakeltekst i forbindelse med runekastning.

Bogen kan - som det seneste sted i Danmark - købes over nettet hos www.lemuelbooks.com

Hjertets Stilhed - Samsøs Kraft
Athos 1999

"En mental kulturguide, der formentlig gør for Samsø, hvad Lawrence Durrell udrettede for turismen på Korfu"
Niels Holbæk, Ekstra Bladet

"Intens, tankevækkende og poetisk"
Claus Grymer, Kristeligt Dagblad

Skyggerejser
Hovedland 1998

"Det er en dybt bevægende rejse i spændingsfeltet mellem smerte og frihed, længsel og undren, sanselighed og metafysik. Lars Muhl taler til menneskeligheden i os alle."
Søren Hauge, Sophia

"Han sanser og og oplever på et andet niveau end det gængse, og han veksler mellem at lide under at være en outsider og samtidig nyde den indsigt og frihed, yderpositionen giver. Diciplineret og modigt skrevet."
Christian Bundgaard, IBC

"Muhl er menneskekender og en stor skribent, der ingen problemer har med at gøre Ringgaden i Aarhus ligeså levende som Alhambra i Spanien"
DR. P1, Kulturnyt

Frejas Øje
Hovedland 1996

Frejas Øje er et vandhul på den hellige ø Hjortholm i Stauns Fjord på Samsø, et vandhul, som aldrig udtørrer. Stedet er fredet og lukket for offentligheden. I 1996 havde LM imidlertid lejlighed til at besøge stedet sammen med en lokal fårehyrde. Direkte inspireret af det magiske sted nedskrev LM en orakeltekst under opholdet. I et misforstået forsøg på at gøre teksten mere jordnær og forståelig, omskrev LM den senere ved at inddrage samske elementer i den. Et halvt år efter udgivelsen indså LM sin fejltagelse og gik i gang med at opkøbe de eksemplarer der var i omløb, samt restoplaget til destruktion. I mellemtiden havde LM ført teksten tilbage til sin originale stand, og den udkom senere under titlen "det glemte sprog" (se denne).

Zoé
Hovedland 1995

"Knusende dom over tidens pseudovirkelighed og materialisme. Lars Muhl kan noget med sproget. At det har været nødvendigt at skrive bogen, er man ikke i tvivl om. Og det er dens nødskrig der gør den værd at læse"
Claus Grymer, Kristeligt Dagblad

"Styrken i Muhl’s diffuse tankerækker er hans evne til at skabe et på en gang velkendt og sært uvirkeligt univers, og hans mod til at byde forudsigeligheden og bonertheden trods. For Lars Muhl er gråzonerne mellem drøm og mareridt, mellem realverdenen og ekstremerne, det spejl hvori man genfinder sig selv."
Lene Kryger, Fyns Stiftstidende

Sjæl I Flammer
Hovedland 1993

"Både rent samtids- og rockhistorisk og som anfægtende personligt erfarings- og erkendelsessnit er det en tiltrængt bog."
Neal Ashley Conrad, Information

"En bog, der på en gang er fascinerende og skræmmende, men også en hyldest til mennesket og de muligheder vi har, hvis vi tør gribe dem."
Johannes H. Nørgaard, Fagbladet

Blandt årets anbefalede bøger i Berlingske Tidende.